Anonymní skladby italského baroka pro altovou flétnu

flétna